#różnoroDNI

Metryka praktyki

Firma: DB Cargo Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 5 - Równość płci

Celem inicjatywy #różnoroDNI było wspieranie inkluzywnej kultury organizacyjnej DB CARGO POLSKA przez edukowanie pracowników w zakresie różnorodności i równego traktowania, a także stworzenie przestrzeni do dyskusji. W ramach inicjatywy odbyły się webinary online, które poprowadzili m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Do promocji wykorzystano intranet, firmową aplikację mobilną, mailing i e-gazetę ze specjalną sekcją poświęconą różnorodności. W każdym z organizowanych webinarów uczestniczyło ok. 200 pracowników różnych działów oraz szczebli firmy. Efektem pracy interdyscyplinarnego zespołu projektowego było stworzenie i wprowadzenie dokumentacji niezbędnej do zarządzania różnorodnością w organizacji (polityka, wizja i strategia różnorodności), opracowanie programów edukacyjnych oraz działań, które będą wspierać zarządzanie różnorodnością w firmie kolejowej.