Rozmowy o handlu – METRO Group

Metryka praktyki

Firma: METRO Group,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2012

Ideą projektu Rozmowy o handlu, prowadzonego przez METRO GROUP, jest zwrócenie uwagi środowisk politycznych oraz społeczeństwa na rolę branży handlowej. Stanowi ona jedną z najistotniejszych branż polskiej gospodarki, dając zatrudnienie ok. 2 mln pracowników oraz wypracowując blisko 20% PKB. Rozmowy o handlu są platformą wymiany poglądów na zagadnienia związane z branżą handlową i stanowią cenny głos w debacie na temat handlu. Poprzez organizację spotkań z udziałem ekspertów firma chce pokazać, jak różnorodna, innowacyjna i silna ekonomicznie jest branża handlowa. Do dyskusji zapraszani są przedstawiciele świata biznesu, polityki, gospodarki, społeczeństwa oraz mediów. Goście dysponują różnorodnym doświadczeniem i reprezentują różne punkty widzenia. Dotychczas odbyło się sześć debat na następujące tematy: „Wpływ nowoczesnego handlu na polską gospodarkę i społeczeństwo – perspektywy i wyzwania”, „Jak handel i marketing zmieniają współczesnego konsumenta”, „Społeczne oczekiwania wobec handlu”, „Zmiany na rynku detalicznym – rola hurtu w integracji rynku”, „Uwarunkowania zmian na rynku handlowym w Polsce”, „Wyzwania strategiczne dla segmentu hipermarketów oraz E-commerce a zmiany demograficzne w Polsce”.