Rozmawiamy o LOTOSIE – Grupa LOTOS

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Program dobrowolnych spotkań pracowników z przedstawicielami Zarządu firmy, pod nazwą „Rozmawiamy o LOTOSIE”, stanowi szeroką akcję informacyjno-komunikacyjną, podejmowaną w okresach istotnych dla przedsiębiorstwa wydarzeń. W roku 2009, podczas 59. spotkań, stworzono wszystkim pracownikom okazję do zapoznania się z genezą światowego kryzysu finansowego i jego potencjalnym wpływem na sytuację firmy i jej bezpośrednie otoczenie, a ponadto omawiano stan przygotowań w obliczu niekorzystnej zewnętrznej sytuacji gospodarczej i tłumaczono przesłanki wdrażania Pakietu Antykryzysowego. Spotkania, wspomagane materiałami poglądowymi i dodatkowymi kanałami komunikacji, takimi jak intranet (Program Pytań i Odpowiedzi) czy specjalne wydania gazety firmowej, służyły nie tylko informowaniu, ale i edukowaniu.Dzięki rozmowom z ekspertami pracownicy zyskali możliwość wyjaśnienia kwestii związanych z sytuacją ich miejsca pracy i pozbycia się ewentualnych obaw. W spotkaniach uczestniczyło 2.390 pracowników (51% zatrudnionych). 75% uczestników wypełniło podczas spotkań anonimowe ankiety − 90% opinii było pozytywnych, niespełna 9% wskazało na niepełny lub całkowity brak zrozumienia przedstawionych informacji, zaś przeszło 70% uważało, iż spółka jest właściwie przygotowana do działania w trudnej sytuacji gospodarczej, a wdrażany Pakiet Antykryzysowy jest potrzebny.