Rozkręć koło z ArcelorMittal Poland

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi ArcelorMittal Poland uruchomił program grantowy dedykowany kołom naukowym pionu hutniczego krakowskiej AGH. Celem programu jest wsparcie pasjonatów nauki skupionych wokół kół naukowych tak aby pobudzać ich kreatywność i innowacyjność. Firma przeznaczyła na ten cel 65 tys. zł. Każde z 10 kół naukowych które złożyło wniosek otrzymało dofinansowanie w kwocie od 3 tys. zł do 9,5 tys. zł. Projekt jest odpowiedzią na spadek atrakcyjności kierunków związanych z produkcją stali. Poprzez program firma stara się pokazać potencjał nie tylko tych kierunków ale także zachęcać studentów do rozwijania swoich zainteresowań i kompetencji poprzez dołączanie do organizacji studenckich.