Rozbudowa infrastruktury rowerowej

Metryka praktyki

Firma: Panattoni,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Panattoni mając na uwadze zminimalizowanie w pierwszej kolejności śladu węglowego, a także dbając o zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników swoich inwestycji zwiększa infrastrukturę dla rowerzystów – zarówno zadaszone stojaki, ścieżki rowerowe, jak i przebieralnie i prysznice.

Tylko w 2021 roku firma zapewniła dostęp do 3125 nowych miejsc parkingowych dla jednośladów. Panattoni rozwija segment obiektów City Logistics, które powstają w granicach miast i sprzyjają transportowi rowerowemu.

Efektywność liczona jest redukcją CO2 w porównaniu z 5-osobowym samochodem o przeciętnym spalaniu 8l/100 km, który pokonuje ok 11 km dziennie do miejsca pracy oraz drogę powrotną.

Wspieranie transportu rowerowego wiąże się ze znacznym ograniczeniem emisji CO2 w skali kraju. Przy ponad 3000 miejsc postojowych dostarczonych w obiektach Panattoni w 2021 roku, redukcja emisji może znacznie przekroczyć tonę każdego dnia. Promocja ruchu rowerowego zmniejsza również kongestię.

Ponadto aktywność fizyczna jest bardzo ważna ze względu na well-being użytkowników obiektu, obejmujący zarówno zdrowie fizyczne, jak i samopoczucie. Dostępność transportowa obiektów Panattoni pozwala także na niwelowanie ekonomicznych nierówności społecznych.