Równowaga praca-życie

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Work-life balance
Dokument źródłowy: Raport 2015

ArcelorMittal Poland oferuje pracownikom szeroką gamę narzędzi rozwoju , które usprawniają ich funkcjonowanie w sferze zawodowej, ale wpływają również na jakość życia codziennego.
W ostatnich dniach sierpnia 2015 r. obchodzony był w firmie Dzień Równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. W jego ramach 130 pracowników wzięło udział w 2 warstwach tematycznych (Reset umysłowy, czyli sztuka niemyślenia oraz prowadzonym w plenerze warsztacie  antystresowym z treningiem relaksacyjnym), godzinnych, indywidualnych sesjach coachingowych a także skorzystało z masażu biurowego.