Równość płci w rekrutacjach

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Firma Philip Morris Polska dba o równość płci w rekrutacjach. Ogłoszenia rekrutacyjne kierowane są do wszystkich kandydatów i kandydatek, występuje w nich forma żeńska i męska. Ogłoszenia jasno prezentują także benefity oferowane przez firmę, które są elastyczne i dopasowywane do potrzeb różnych grup naszych przyszłych pracowników. Jednocześnie ogłoszenia firmy podkreślają równość płac istniejącą w firmie bez względu na płeć, potwierdzoną uzyskanym Certyfikatem Równych Płać lokalnie i globalnie. Elementy i etapy oceny kandydatów i kandydatek są jednakowe dla wszystkich i odpowiednio dopasowane do stanowiska. W rozmowach rekrutacyjnych ze strony firmy musi brać udział kobieta. Firma dąży do tego, aby na każdym etapie rekrutacji stosunek kobiet do mężczyzn był na podobnym poziomie, w szczególności firma dąży do tego tam, gdzie to możliwe, by short listy rekrutacyjne spełniały proporcję 50/50. Gwarantując równość płci na etapie rekrutacji, firma dba o różnorodność, a ta przynosi wiele korzyści biznesowych, np. większą innowacyjność, efektywność pracy zespołowej, trafniejsze dotarcie i zrozumienie konsumentów. Przyczynia się także do budowania atmosfery inkluzywności i stwarza możliwości rozwoju dla każdego pracownika – niezależnie od płci, a od umiejętności, kompetencji czy motywacji.