Równe szanse w biznesie

Metryka praktyki

Firma: Kruk,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Grupa KRUK za swój największy i najważniejszy kapitał uważa swoich pracowników, dlatego też tworzy wspierające ich rozwój środowisko pracy. Wspiera też rozwój zawodowy kobiet i stara się pokazywać innym firmom, że takie podejście po prostu się opłaca. Od 2013 roku KRUK jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. W związku z tym KRUK promuje różnorodność wśród pracowników wszystkich spółek należących do całej Grupy Kapitałowej. Każdy ma równe szanse na zatrudnienie, rozwój czy awans w KRUKu. Ważne są wartości pasujące do kultury organizacyjnej KRUKa (m.in. szacunek, współpraca), a także zaangażowanie i chęć rozwoju. KRUK jest przykładem, że taki model jest korzystny i opłacalny dla firmy. Grupa KRUK działa w Europie Środkowej. Dzięki różnorodności w zespole ma możliwość dynamicznego rozwoju, spojrzenia na różne zagadnienia wielowymiarowo. W 2022 roku firma dzieliła się swoimi dobrymi praktykami m.in. w debatach publicznych nt. korzyści płynących ze wsparcia rozwoju kobiet w biznesie, wskazując jednocześnie plusy działań na rzecz równego traktowania i różnorodności. KRUK jest kobietą, bo pracownikami firmy są w ok. 60% panie. Co jest unikatowe szczególnie w branży finansowej  w Grupie KRUK ponad 60% stanowisk menadżerskich piastują kobiety. Equal pay gap w KRUKu wynosi zaledwie 1,5 proc. W hiszpańskiej spółce z Grupy KRUK pracują np. osoby reprezentujące 19 państw.