Równe szanse – BP Polska

Metryka praktyki

Firma: BP,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

9 października 2006 r ogłoszone zostały wyniki I edycji konkursu Firma Równych Szans, zorganizowanego przez Program ONZ ds. Rozwoju (UNDP). BP Polska w kategorii dużych przedsiębiorstw zdobył 4 miejsce spośród 52 firm biorących udział w konkursie. Elementem sukcesu BP jako pracodawcy są wdrożone procedury promujące równouprawnienie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Polityka Diversity & Inclusion dotyczy wspierania różnorodności, kryteriami są zarówno wiek, płeć czy wygląd, jak również kultura, zawód, religia czy orientacja seksualna. W związku z Diversity & Inclusion stworzono m. in. procedury oceny pracowników w wielu językach; zachowana jest zasada różnorodności wśród kandydatów na wszystkie stanowiska, a także różnorodność komisji selekcyjnych; uruchomione zostały wewnętrzne programy szkoleń skierowanych do młodszych pracowników prowadzonych przez doświadczoną kadrę BP.

BP Polska oferuje pracownikom, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, szeroki pakiet pozafinansowych świadczeń pracowniczych. Większość z tych świadczeń skierowana jest nie tylko do pracowników, ale również do ich rodzin. Jednym z jego istotnych elementów jest prowadzenie ciąży, możliwość wykonania wszelkich niezbędnych badań w tym okresie oraz konsultacji lekarzy z tej dziedziny.

Firma wprowadziła wiele inicjatyw pomocnych w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego. Kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich mają prawo do zatrzymania i używania w trakcie trwania urlopu sprzętu firmowego: telefonu komórkowego, komputera i samochodu służbowego. Świadczenia dodatkowe (opieka medyczna, rekreacja, kursy i szkolenia, rabat na paliwo, plan oszczędnościowo-emerytalny, ubezpieczenie na życie czy możliwość zakupienia akcji pracowniczych również je obejmują. Kobiety powracające do pracy po urlopach macierzyńskich mają zagwarantowany powrót na stanowisko piastowane przed urlopem. Kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich traktowane są tak, jakby pracowały pełny rok i w związku z tym podlegają standardowej polityce premiowania. Te same zasady obowiązują również przy przyznawaniu rocznych podwyżek wynagrodzeń. W firmie obowiązuje zadaniowy czas pracy, który umożliwia dostosowanie go do potrzeb pracownika.