Rowerowy zawrót głowy

Metryka praktyki

Firma: Farm Frites Poland,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Akcja „Rowerowy zawrót głowy” prowadzona jest w firmie Farm Frites Poland w miesiącach maj, czerwiec i wrzesień. Pracownik za każdy przyjazd rowerem do pracy otrzymywał pieczątkę na „karcie rowerzysty”. Na jednej karcie mieściło się 10 pieczątek. Podpisane karty brały udział w losowaniu nagrody głównej – roweru. W akcji wzięło udział 10% pracowników, którzy łącznie w ciągu trzech miesięcy przyjechali na rowerze do pracy 660 razy.

Firma włączyła się również w obchody „Europejskiego Dnia bez samochodu”, kiedy to każdy pracownik, który wybrał inny niż samochód sposób dotarcia do pracy, brał udział w losowaniu nagród. Celem akcji było zwiększenie aktywności fizycznej pracowników, zmniejszenie problemów z parkowaniem, a także budowanie świadomości wpływu na zanieczyszczenie środowiska.