Rośnij w nieskończoność

Metryka praktyki

Firma: Budimex,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Celem programu Rośnij w nieskończoność jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników. Program dedykowany jest pracownikom firmy Budimex, którzy wyróżniają się potencjałem do rozwoju. Podzielony został na cztery etapy: nominacja (nominuje przełożony i HRBP), diagnoza potencjału (talent hunter, development center), plan rozwoju oraz czwarty etap – działania szkoleniowo-rozwojowe – składający się z działania rozwojowego indywidualnego (rekomendowane po wywiadach) i grupowego (szkolenia z inteligencji emocjonalnej i podejmowania decyzji; strategiczne aspekty zarządzania: podcasty, webinary, sesje so-what). W pierwszej edycji uczestniczy 112 pracowników. Efektywność mierzona jest na podstawie aktywności podczas wszystkich działań oferowanych w ramach projektu: tzn. Kick off programu (90 minutowa sesja otwarcia), warsztaty (szkolenia grupowe z zakresu: Inteligencji Emocjonalnej, Podejmowania Decyzji, Strategicznych Aspektów Zarządzania), wzmocnienie (60 minutowe sesje so-what w oparciu o metodę Action Learning, webinary, podcasty). Dotychczasowa frekwencja to 76%.