„Rok żubra” – Bank Pekao S.A.

Metryka praktyki

Firma: Bank Pekao SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Rok 2004 r. został ogłoszony przez Białowieski Park Narodowy (BPN) mianem Roku Żubra. BPN przy współpracy z Bankiem Pekao S.A. zaplanował kalendarz działań mających na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej, mediów i środowisk decydenckich na problematykę ochrony żubra i ekosystemu Puszczy Białowieskiej. Obecnie białowieskie stado liczy ok. 350 sztuk żubrów żyjących na wolności, stado to stanowi ok. 13% całości światowej populacji żubra. Pomimo utrzymującego się od dłuższego czasu stabilnego stanu populacji, żubr w dalszym ciągu pozostaje gatunkiem zagrożonym wyginięciem.

W ramach projektu przygotowano i dystrybuowano materiały edukacyjne związane z problemem ochrony żubra. W program, oprócz BPN oraz Banku, zaangażowane były władze samorządowe i wojewódzkie regionu Podlasia oraz placówki naukowe działające na terenie Białowieży. Zostało także powołane biuro prasowe programu obsługiwane przez Bank Pekao S.A., które na bieżąco informowało dziennikarzy o wszystkich wydarzeniach związanych z działaniami podejmowanymi w ramach projektu.W sumie w 2004 r. zorganizowanych zostało 25 imprez poświęconych tematyce ochrony żubra i Puszczy Białowieskiej. W mediach pojawiło się prawie 70 publikacji dotyczących tej problematyce, co przy znikomej obecności medialnej tematu w ubiegłych latach należy uznać za duży sukces programu. W ramach zaangażowania w problematykę ochrony żubra Bank Pekao S.A. przekazał również na rzecz BPN środki pieniężne z przeznaczeniem na utrzymanie stada wolnościowego białowieskich żubrów. Bank finansuje również utrzymanie żubrów w ogrodach zoologicznych w Warszawie, Łodzi i Krakowie.