Rok Kultury w Farm Frites Poland

Metryka praktyki

Firma: Farm Frites Poland,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Firma Farm Frites Poland istnieje od 1994 roku. Znaczna część załogi pracuje w firmie dłużej niż 15 lat. Powoduje to m.in. wypalenie zawodowe. Chcąc łagodzić skutki tego typu problemów, firma kładzie nacisk na zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym pracowników, a także inicjuje wiele aktywności, z których mogą oni korzystać. Należą do nich organizowane od 2014 roku całoroczne projekty podnoszące świadomość i wiedzę pracowników w różnych obszarach. Rok 2014 był Rokiem Zdrowia, 2015 – Rokiem Bezpieczeństwa, 2016 – Rokiem Ekologii, a 2017 – Rokiem Kultury. Ostatnia edycja była okazją do nawiązania współpracy z lokalnymi organizacjami kultury w Lęborku. Aktywności dla danego roku przygotowuje i realizuje grupa projektowa złożona z pracowników z różnych działów firmy.