Rok dialogów w CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2013

Rok 2013 był rokiem dialogów w CEMEX. W dwóch lokalizacjach firmy, Chełmie i Rudnikach, przeprowadzono proces dialogu z interesariuszami według międzynarodowego standardu AA 1000 SES. W ciągu roku firma zorganizowała 19 spotkań, w których uczestniczyło 1100 osób – pracowników, wolontariuszy, partnerów biznesowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. Rozmawiano o bieżącej sytuacji firmy i rynku, priorytetowych działaniach, wyzwaniach i problemach, a także o możliwościach rozwoju współpracy. Na podstawie uzyskanych informacji został opracowany Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX za lata 2011 i 2012.