Rodzinne EKO warsztaty Mikołajkowe

Metryka praktyki

Firma: Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Grupa VELUX zorganizowała dla dzieci pracowników, które są w wieku 5–11 lat, rodzinne EKO warsztaty Mikołajkowe. Warsztaty online, zorganizowane wspólnie z Ekoeksperymentarium, były okazją do rozmów o ekologii, zabaw w gry i wykonania kalendarza złożonego z 20 zadań ekologicznych nawyków. Wśród nich np. „Żołnierski prysznic” mierzący czas, jaki domownicy spędzają pod prysznicem. Dzięki temu można zobaczyć, kto zużywa najmniej wody. Innym przykładem jest „Mistrz sprzątania” – odłożenie rzeczy, których dziecko nie używa, a mogą przydać się innym dzieciom. W dwudniowych warsztatach wzięło udział 50 rodzin z różnych lokalizacji firmy. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród pracowników firmy VELUX. Dzięki współpracy z Mam projekt udało się przygotować wartościową zabawę dla pracowników i ich dzieci i jednocześnie wdrażać w życie cele firmy związane z promocją działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska.