Rodzina Światłoczuła

Metryka praktyki

Firma: Elektrownia Puławy,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Rodzina Światłoczuła to inicjatywa Elektrowni Puławy. Dotyczyła ona odpowiedzialności za wpływ, jaki produkcja energii elektrycznej wywiera na środowisko, cen energii i ich oddziaływania na społeczeństwo, a także ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego. Akcja polegała na wymianie całego oświetlenia na energooszczędne żarówki LED w gospodarstwach domowych rodzin najbardziej zagrożonych ubóstwem energetycznym, przy wsparciu ośrodków pomocy społecznej z powiatu puławskiego. Elektrownia Puławy zakupiła 1744 żarówki i 100 lampek biurkowych dla 187 rodzin z regionu. Do inicjatywy przyłączyła się także hurtownia elektryczna Elmax z Puław. Celem było ograniczenie zużycia energii w gospodarstwie domowym i obniżenie rachunków nawet o 400 zł rocznie.