Rodzice w IKEA – IKEA Retail

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Wprowadzenie rozwiązań ułatwiających łączenie ról zawodowych i rodzicielskich było wynikiem zapotrzebowania wyrażanego przez pracowników firmy, zaś ich opracowaniem i wprowadzeniem zajął się dział HR.Wśród szeregu udogodnień dla kobiet w ciąży oraz matek i ojców – pracowników IKEA, znajdują się m.in.: 30 dni dodatkowego, płatnego urlopu macierzyńskiego (matka albo ojciec), możliwość pracy w niepełnym wymiarze etatu po urlopie macierzyńskim oraz uczestniczenia w rozmowach oceniających i dotyczących podwyżek (gdy przepracowało się min. 6 miesięcy), udogodnienia podczas układania indywidualnych rozkładów czasu pracy w sklepach IKEA. Ojcowie będący pracownikami IKEA, którzy nie korzystają z dodatkowego płatnego urlopu macierzyńskiego, otrzymują dodatkowe 10 dni płatnego zwolnienia od pracy.

O sukcesie praktyki mogą świadczyć nagrody uzyskane przez IKEA: tytuł „Firmy przyjaznej mamie” w roku 2008 oraz „Firmy nieprzeciętnie przyjaznej matkom” − konkursie opierającym się na wynikach ankiet wypełnianych przez kobiety pracujące w firmie. IKEA, oferując dobre warunki pracy i rozwoju zawodowego niekolidującego z życiem prywatnym, zyskuje zadowolonych, zmotywowanych i lojalnych pracowników oraz staje się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów do pracy.

Wśród planowanych ulepszeń jest między innymi stworzenie przedszkola dla dzieci pracowników IKEA oraz miejsc do przewijania i karmienia niemowląt.