ROBYG promuje różnorodności i udział kobiet w zarządzaniu firmą,

Metryka praktyki

Firma: ROBYG,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci

ROBYG promuje różnorodności i udział kobiet w zarządzaniu firmą, w 2021 roku dołączył do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Podpisanie dokumentu przez ROBYG stanowi potwierdzenie dotychczasowych działań oraz zobowiązanie do dalszego doskonalenia w tym obszarze. ROBYG jest przykładem firmy wspierającej różnorodność o czym świadczy fakt, że ponad 50 % osób zatrudnionych to kobiety, ich udział w stanowiskach zarządczych i managerskich wynosi 43%. Firma jest również przykładem różnorodności narodowej i wyznaniowej. ROBYG zatrudnia osoby z niepełnosprawnością doceniając ich kwalifikacje, a na swoich osiedlach jako deweloper dba o zapewnienie dostępu dla osób o ograniczonej mobilności i z niepełnosprawnościami. We wdrażanej Strategii ESG Grupy ROBYG jednym z głównych celów jest zachowanie dotychczasowej różnorodności wśród pracowników firmy oraz dążenie do osiągnięcia co najmniej 30% udziału kobiet w Radzie Nadzorczej do końca 2025 roku.

ROBYG mierzył efektywność danej praktyki na podstawie danych opracowanych przez dział Kadr. Różnorodność pozwala ROBYG spojrzeć na świat z różnych perspektyw, co pozwala lepiej rozumieć klientów, otoczenie biznesowe i decyzje naszych partnerów biznesowych. Różnorodność ma także pozytywny wpływ na efektywność, innowacyjność oraz zaangażowanie pracowników. W globalnym świecie kluczem do sukcesu jest elastyczność i innowacyjność, a te zapewniane są przez różne perspektywy patrzenia na prowadzenie firmy i pojawiające się wobec niej wyzwania. Zapewnienie pracownikom takich samych możliwości awansu i podnoszenia kwalifikacji jest korzystne dla ROBYG, ponieważ dba o poczucie spełnienia i sprawiedliwego traktowania przez pracodawcę oraz zwiększa potencjalną pulę kandydatów na kluczowe stanowiska i zmniejsza rotację.