Risk pro

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kultura ryzyka w Santander Bank Polska nazywa się risk pro i składa się z pięciu zasad: odpowiedzialność, odporność, prostota, krytyczna analiza, koncentracja na kliencie. Działania realizowane w jej ramach to m.in.: edukacja pracowników banku – risk pro Banking School, obejmująca szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem (ponad 100 szkoleń zorganizowanych w 2018 roku); działania świadomościowe wśród pracowników dotyczące występowania ryzyka w codziennej pracy; udostępnienie kanałów anonimowego zgłaszania niepokojących sytuacji; elementy systemu motywacyjnego skłaniające pracowników do przestrzegania wartości kultury ryzyka; organizacja wydarzeń w firmie, np. Tygodnia Kultury Ryzyka. W badaniu zaangażowania pracowników banku zawarte były tematy z zakresu kultury ryzyka. Wynika z nich, że ponad 97% kadry potrafi zidentyfikować ryzyka, z którymi styka się w codziennej pracy, i bierze za nie odpowiedzialność.