Risk Focus – Grupa Ergo Hestia

Metryka praktyki

Firma: Grupa Ergo Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Grupa Ergo Hestia powołała specjalny zespół redakcyjny, którego zadaniem było wypracowanie serii profesjonalnych publikacji na temat zarządzania ryzykiem. Cykliczne wydawnictwo pt. „Risk Focus” skierowane jest przede wszystkim do partnerów biznesowych Grupy.Pierwszy numer „Risk Focus” ukazał się w 2006 roku, a w 2009 dotychczasowe egzemplarze publikacji ukazały się w formie audiobooków. Celem inicjatywy jest dzielenie się wiedzą z interesariuszami firmy, w szczególności przekazywanie wiedzy eksperckiej brokerom ubezpieczeniowym, menedżerom zarządzającym ryzykiem, dyrektorom finansowym i innym pracownikom z firm współpracujących. „Risk Focus” dociera również do środowiska akademickiego oraz do agentów ubezpieczeniowych. Wszystkie numery publikacji dostępne są na stronie internetowej www.riskfocus.pl. Periodyk otrzymał wyróżnienie za „Tekst Roku” w 9. edycji ogólnopolskiego Konkursu Biuletynów Firmowych, a zamieszczane w nim artykuły i analizy poruszają bieżące tematy związane z różnymi rodzajami ryzyka.Grupa Ergo Hestia planuje kontynuować udostępnianie publikacji. Wydawanie „Risk Focus” przyczynia się do zwiększenia świadomości partnerów firmy oraz budowania jej reputacji w oparciu o doświadczenie i wiedzę jej pracowników. Publikacja wzmacnia rozpoznawalność ekspertów firmy i dostarcza bezpłatnie profesjonalne opracowania dla rynku ubezpieczeń.