Rewitalizacja skwerku przy ul. Krochmalnej w Warszawie – Skanska

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Skanska była partnerem merytorycznym projektu Rewitalizacja skwerku przy ul. Krochmalnej w Warszawie. Realizowany był on w partnerstwie organizacji pozarządowych, samorządu i przedsiębiorstw. Zastosowanotu oryginalną w polskich warunkach metodę działania, wykorzystującą doświadczenie amerykańskiej organizacji Project for Public Spaces. Polega ona m.in. na angażowaniu lokalnych mieszkańców poprzez warsztaty i animację lokalną. W efekcie nawiązywany byłdialog, który pozwala na zrozumienie potrzeb mieszkańców i jak najlepsze dopasowanie programu rewitalizacji do ich wymagań. Po wypracowaniu spójnej, kompleksowej koncepcji aranżacji danego miejsca następuje wdrożenie procesu rewitalizacji. Etap realizacji był głównym obszarem zaangażowania ze strony Skanska.