Responsible Care – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Przystępując w 1997 roku do programu „Responsible Care” (RC), światowej inicjatywy przemysłu chemicznego, PKN Orlen dobrowolnie zobowiązał się do działania na rzecz zmniejszania swego negatywnego wpływu na środowisko, poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także społeczności lokalnej. Program stał się integralną częścią Systemu Zarządzania Środowiskiem.W 2007 roku prezes zarządu PKN ORLEN podpisał Deklarację Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care, będącej rodzajem dobrowolnej samoregulacji branży chemicznej, zmierzającej w kierunku poszanowania ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi na całym świecie.

W tym samym roku koncern przeprowadził analizę realizowanych działań, przekazując do Sekretariatu Programu m.in. „Wskaźniki realizacji RC”, „Bazę danych ekologicznych za rok 2007”, a  także „Sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2007”. W 2008 roku przeprowadzono łącznie 39 zadań w zakresie ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa procesowego, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (tzw. triada HSE). W 2009 roku Koncern zadeklarował zrealizowanie 32. zadań, z czego 21 to zobowiązania realizowane już w 2008 roku, w tym 8 cyklicznych. Szczegółowe dane na ten  temat będą dostępne 1 marca 2010 roku.

W ramach RC mieszczą się inicjatywy zachęcające do zaangażowania się w proekologiczne działania pracowników firm skupionych w programie. Jedną z nich jest konkurs fotograficzny „Złap zająca”, w którym prezentuje się ciekawe elementy flory lub fauny. W tegorocznej, trzeciej edycji konkursu, udział wzięło 53. pracowników, zgłaszając łącznie 99 zdjęć (w I edycji udział wzięło tylko 16 osób, w II już 41). Firma planuje dalsze popularyzowanie konkursu wśród pracowników, zachęcanie do podpatrywania przyrody i prezentowania efektów swoich obserwacji.