Respect!

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2014

Akcję Respect! zapoczątkowano w Volkswagen Motor Polska w 2013 roku. Jej celem jest propagowanie wzajemnego szacunku i tolerancji. W ramach programu zaplanowano różnorodne przedsięwzięcia: kampanię informacyjną, konkursy oraz otwarte prelekcje ekspertów. Przedsięwzięcie to spowodowało zwiększenie się świadomości pracowników na tematy dyskryminowania innych ze względu na ich religię, status społeczny, płeć, poglądy czy orientację seksualną. Więcej osób zaczęło zwracać uwagę na niewłaściwe zachowania kolegów i je korygować, przez co wzrosła satysfakcja z pracy i poprawiła się atmosfera. Wielu pracowników nosi koszulki z logo Respect! W przyszłości planowane są nowe kampanie informacyjne oraz szkolenia z ekspertami. Kampania obejmie również szkoły, z którymi współpracuje firma

Dowiedz się więcej o zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy