Respect Index – Deloitte, „Forbes”, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Kulczyk Investments

Metryka praktyki

Firma: Axel Springer Polska, Giełda Papierów Wartościowych SA, Kulczyk Investments, Rignier Axel Springer Polska,
Branża: Media, Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
W listopadzie 2009 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych uruchomiony został pierwszy w Polsce indeks giełdowy spółek społecznie odpowiedzialnych – Respect Index. Inicjatywa jest wynikiem współpracy Giełdy Papierów Wartościowych, firm Deloitte i Kulczyk Investments oraz magazynu „Forbes”.Respect Index to narzędzie, które ma pomóc inwestorom giełdowym w dokonaniu oceny spółek pod kątem odpowiedzialności społecznej. Powstanie indeksu zwiększa szansę na przyciągnięcie nowych inwestorów, przede wszystkim funduszy typu SRI (Socially Responsible Investments – inwestycje społecznie odpowiedzialne ). Oprócz tego, celem uruchomienia indeksu było zachęcenie spółek notowanych na GPW do większego zaangażowania w kwestie CSR-u poprzez danie im bodźca w postaci konkretnej wartości ekonomicznej. Metodologia indeksu oparta jest o wytyczne raportowania Global Reporting Initiative (GRI) i została dostosowana (w konsultacji z ekspertami w dziedzinie zarządzania, rachunkowości zarządczej i rynku kapitałowego) do polskich realiów. W badaniu udział wzięło 119 spółek, które zaklasyfikowano do różnych grup ratingowych. Spółki z ocenami A i wyższymi zostały poddane badaniu audytora. Po zakończeniu audytu, w oparciu o notowania spółek finalnie zakwalifikowanych, rozpoczęto obliczanie i publikowanie nowego indeksu.Obecnie indeks zachowuje się zgodnie z teoretycznymi oczekiwaniami, tj. jest bardziej stabilny i ulega mniejszym wahaniom. Równocześnie zapewnia dobrą stopę zwrotu. Celem inicjatorów projektu jest dotarcie do większej liczby spółek, promocja indeksu jako polskiego benchmarku odpowiedzialnego biznesu i rozwój metodologii.