Rekultywacja żwirowni Skotnica – Lafarge

Metryka praktyki

Firma: Lafarge,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2013

Firmy coraz częściej biorą odpowiedzialność za swój wpływ na środowisko. Przykładem może być projekt Rekultywacji żwirowni Skotnica w woj. zachodniopomorskim zrealizowany przez Lafarge. Etap odtworzenia biologicznego polegał głównie na sadzeniu drzew i krzewów zgodnie z planem nasadzeń, opartym na bioróżnorodności i współwystępowaniu gatunków. Ponadto stworzono siedliska dla rozwoju płazów, a także czatownie dla ptaków drapieżnych. Zamiast pustynnego krajobrazu teren poeksploatacyjny Skotnica jest obecnie częścią zielonych płuc regionu z dużą liczbą gatunków fauny i flory. Udało się to osiągnąć dzięki zrekultywowaniu 30 ha terenów, przemieszczeniu 170 tys. m3 mas ziemnych, posadzeniu 200 tys. drzew i krzewów.

Dowiedz się więcej (pdf)