Rekultywacja terenu poprzemysłowego w Sukowie

Metryka praktyki

Firma: Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 15 - Życie na lądzie

Kopalnia piasku znajdująca się w Sukowie w gminie Daleszyce eksploatowana była do roku 2010. Obszar poprzemysłowy został zrekultywowany, a dodatkowo zbiornik wodny został zarybiony. Obecnie jest to teren rekreacyjny sprzyjający integracji społecznej, a także rozwojowi hobby – w szczególności wędkarstwa.