Rekultywacja przyrodnicza byłej kopalni w Sitnie – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma CEMEX podjęła się rekultywacji przyrodniczej byłej kopalni w Sitnie. CEMEX, we współpracy ze Stołecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków (STOP) zrealizował działania w zakresie proprzyrodniczej rekultywacji wyrobisk po to, by chronić bioróżnorodność. Zgodnie z zaleceniami STOP, w kopalni w Sitnie utworzono kilka mniejszych i płytszych zbiorników wodnych, które odpowiednio ukształtowano, aby umożliwić ich zasiedlenie przez zwierzęta. Brzegi zbiorników obsadzono roślinnością wodną. Nasadzono również odpowiednio dobrane rodzime gatunki drzew i krzewów, które wzmocnią skarpy i brzegi zbiorników, będą schronieniem dla zwierząt oraz wzbogacą bazę pokarmową ptaków. Efektywność działań rekultywacyjnych mierzono w ramach monitoringu przyrodniczego, prowadzonego od kwietnia do września 2012 roku przez Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Do oceny skuteczności przeprowadzonych działań wybrano płazy, które jako zwierzęta dwuśrodowiskowe i wrażliwe na zmiany w środowisku są doskonałymi organizmami wskaźnikowymi dla procesów sukcesji przyrodniczej. Ogółem na zrekultywowanym obszarze stwierdzono występowanie 10 gatunków płazów (z 13 występujących na nizinach).