Rekultywacja kopalni Biały Bór – Lafarge

Metryka praktyki

Firma: Lafarge,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2010

Równowaga między działalnością biznesową a środowiskiem to jeden z priorytetów Lafarge. Zakłady górnicze w znacznym stopniu wpływają na środowisko naturalne i otoczenie. Aby zminimalizować ten wpływ, Lafarge dokłada starań, by działalność górnicza prowadzona przez firmę nie doprowadzała do degradacji i skażenia środowiska. Po okresie eksploatacji kopalni przedsiębiorstwo dokonuje rekultywacji terenu i zwraca go naturze.

W ubiegłym roku został zrekultywowany teren kopalni Biały Bór w województwie zachodniopomorskim, w okolicach Szczecinka. Lafarge prowadzi tam wydobycie żwiru – dzierżawi te tereny od Lasów Państwowych. Obszary, na których zakończyła się eksploatacja, „przywraca do życia” poprzez zalesianie. Teren zostaje wyrównany, wierzchnia warstwa ziemi – zdjęta przed wydobyciem – nawieziona z powrotem, następnie jest sadzony las. Firma współpracuje z nadleśnictwem, naukowcami, zakupuje zawsze starannie wyselekcjonowane sadzonki. Tereny są rekultywowane w sposób ciągły, w miarę przesuwania się obszaru eksploatacji złoża. W Sępólnie i Białym Borze zrekultywowano już łącznie 100 ha lasu.

Dzięki prowadzonym działaniom firma postrzegana jest jako poważny inwestor dbający o środowisko, a społeczności lokalne – sąsiedzi zakładów górniczych nie obawiają się, że teren po kopalni będzie przypominał „krajobraz księżycowy”. Władze lokalne i Lasy Państwowe popierają prowadzone czynności rekultywacyjne, mając pewność, że tereny pokopalniane z czasem odzyskają pełnię walorów przyrodniczych.