Rekultywacja gruntu pod budowę centrum dystrybucyjnego – ProLogis

Metryka praktyki

Firma: ProLogis,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Firma ProLogis wybrała pod budowę kompleksu obiektów magazynowo – dystrybucyjnych ProLogis Park Warsaw II teren poprzemysłowy, na którym wcześniej znajdowała się stacja benzynowa. Tereny takie, bez odpowiedniego przygotowania i rewitalizacji, nie nadają się do wykorzystania w jakimkolwiek celu, a wręcz szkodzą środowisku. Firma dokonała rekultywacji zanieczyszczonej działki. Wcześniejsze użytkowanie obszaru przez stację benzynową doprowadziło do zanieczyszczenia wody gruntowej i gleby na głębokości do 3-5 metrów w głąb ziemi. Rekultywacja terenu, wykonywana przez specjalistyczną firmę, trwała 14 miesięcy i polegała na usunięciu zanieczyszczonej gleby i zastąpieniu jej czystą ziemią, co wymagało zastosowania szczególnego rodzaju technologii. W rezultacie wydobyto 29 m3 zanieczyszczonego materiału.Inwestycja ProLogis przywróciła terenom poprzemysłowym dawną wartość, z czego korzyści czerpie lokalna społeczność. Nowe powierzchnie magazynowe dają możliwość rozwijania się lokalnych firm oraz przyciągają kolejne inwestycje. Ponadto inwestycja umożliwiła rozwój infrastruktury − zwiększyła się liczba linii komunikacji miejskiej, poszerzono okoliczne drogi oraz poprawiono ich jakość. Powstały również nowe miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców.