Rekrutacja i adaptacja i FERRERO FUNDAMENTALS

Metryka praktyki

Firma: Ferrero Polska Commercial,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Aby zminimalizować stres pierwszego dnia pracy, w Ferrero Polska Commercial funkcjonuje program onboardingowy rekrutacja i adaptacja i FERRERO FUNDAMENTALS. Nowy pracownik pierwszego dnia pracy otrzymuje upominek. Do wszystkich pracowników wysyłany jest mail przedstawiający nową osobę. W 2020 r. program wzbogacono o pakiet szkoleń Ferrero Fundamentals, który składa się z sześciu kursów wspierających pracowników w ich rozwoju i obejmujących takie zagadnienia, jak przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji, ochrona danych, GRC i standardy korporacyjne, cyberbezpieczeństwo, rozwój inteligencji kulturowej, podstawy BHP. Szkolenia Ferrero Fundumentals skierowane są do wszystkich pracowników zarówno nowo przyjmowanych, jak i już pracujących. Na co dzień postępy monitorowane są raportami. Korzyścią z programu jest dobre poznanie środowiska pracy, szybka adaptacja oraz identyfikacja z firmą. Szkolenia wspierają pracowników w ich rozwoju oraz są źródłem wiedzy na temat różnych istotnych obszarów działalności firmy.