Rekompensata emisji CO2

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie

PZU w ramach nowej strategii ESG „Rozwój w równowadze” ogłosiło swoją drogę do neutralności klimatycznej. Oprócz działań związanych z ograniczeniem emisji bezpośredniej, organizacja zobowiązała się do rekompensaty emisji CO2.

Ze względu na prowadzoną w Polsce działalność i wytwarzanie emisji w miejscu działalności Spółki zdecydowały się na działania lokalne. W 2021 Spółki PZU SA i PZU Życie SA dokonały pierwszej rekompensaty emisji CO2, do powstania których przyczyniły się w 2020 r., przez zakup Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) oferowanych przez Lasy Państwowe.

Łącznie Spółki zakupiły JDW równoważące niemal 17 tys. ton CO2, a środki finansowe z ich zakupu – zgodnie ze wskazaniem – Lasy Państwowe przeznaczą na posadzenie lasu na nowo na terenach zniszczonych przez huragan w 2017 r.

Jesienią 2021 roku Lasy Państwowe wraz z wolontariuszami PZU posadziły pierwsze 3000 sadzonek. Offsetowanie emisji CO2 jest potwierdzeniem tego, że Grupa realizuje deklaracje strategiczne i dąży w kierunku zeroemisyjności. A dodatkowo został odbudowany fragment zniszczonego lasu w Borach Tucholskich.