Rehabilitacji pracowników po COVID-19

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

ArcelorMittal Poland promuje profilaktykę zdrowotną, zachęcając pracowników do dbałości o zdrowie. Niektórzy po chorobie mają problem z powrotem do zdrowia i pracy. Z tego względu firma wdrożyła program rehabilitacji pracowników po COVID-19. Spośród zgłoszeń wybrano ponad 20 osób w okresie sześciu miesięcy od zakończonej infekcji COVID-19. Program wsparcia realizowany za pośrednictwem Fundacji Ochrony Zdrowia, działającej przy ArcelorMittal Poland, obejmuje trzy etapy pomocy: pomoc w badaniach diagnostycznych i kontrolnych; umówienie wizyt do lekarzy specjalistów; ustalenie terminu rehabilitacji. Firma wyłoniła początkowo 24 osoby, które z uwagi na przebytą infekcję nie mogły wrócić do zdrowia lub po powrocie do pracy zgłaszały pogorszone samopoczucie. Po kolejnych falach pandemii, do programu firma dołączała kolejne, najbardziej poszkodowane osoby- ponad 30 osób łącznie na pocz. 2022. Wskaźnikiem realizacji pomocy udzielonej pracownikom przy współpracy z Fundacją Ochrony Zdrowia, jest ilość wizyt u specjalistów, ilość osób skierowanych na ambulatoryjną rehabilitację po COVID-19, w szpitalu lub w sanatorium. 2/3 całkowitej liczby zgłoszonych do programu osób wymagało pomocy specjalistów i nadal pozostają pod opieką realizując wizyty kontrolne, 1/4 została zakwalifikowana na rehabilitację po COVID-19, mającą na celu powrót do zdrowia i do pracy. Nie wszystkie przypadki leczenia można uznać za zakończone – program pomocy nadal jest kontynuowany dla najcięższych przypadków zachorowań. Podjęte działania skutkują poprawą zdrowia pracowników a tym samym ich powrotem do pracy.