Regulamin przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

Metryka praktyki

Firma: CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy mogą prowadzić do obniżenia poczucia wartości i pewności siebie, niskiej samooceny, a nawet do depresji. Wdrożony w CCC Regulamin przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi reguluje działania zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Ma na celu wdrożenie właściwych działań podejmowanych przez firmę oraz ochronę osób dotkniętych przejawami dyskryminacji lub mobbingu. Reguluje także aktywność powoływanej Komisji Pojednawczej.

Główną korzyścią wprowadzenia Regulaminu jest instytucjonalna ochrona osób, które mogą borykać się z problemem dyskryminacji lub mobbingu w pracy.
Kolejnym krokiem realizacji działań będzie zwiększenie działań komunikacyjnych przyjętych zasad oraz możliwości zgłaszania przypadków naruszeń w tym obszarze.