Regeneracja sprzętu komputerowego – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Program Microsoft Authorized Refurbisher MAR (Regeneracja sprzętu komputerowego) łączy działania na rzecz społeczeństwa z rozwiązaniami proekologicznymi. Program został przygotowany przez regionalną centralę Microsoft na Europę, Afrykę i Bliski Wschód na podstawie podobnego programu Microsoftu istniejącego w Ameryce Północnej.

Celem programu MAR jest umożliwienie organizacjom społecznym i edukacyjnym, wykorzystującym w swojej działalności używany sprzęt komputerowy pochodzący z darowizn, dostępu do rozwiązań technologicznych. W ramach MAR organizacje zajmujące się regeneracją sprzętu komputerowego (ang. refurbishment) otrzymują licencję na instalowanie systemów operacyjnych Windows 98 Second Edition oraz Windows 2000 Professional na regenerowanych komputerach, o ile te są własnością uprawnionych odbiorców.

Adresatami projektu i odbiorcami sprzętu, na którym instaluje się oprogramowanie w ramach MAR, są przede wszystkim organizacje społeczne (stowarzyszenia i fundacje) oraz edukacyjne. W wielu przypadkach organizacje te wykorzystują używany sprzęt pochodzący od darczyńców, ale pozbawiony oprogramowania.

Dzięki programowi MAR i legalnie użytkowanemu systemowi operacyjnemu Windows, mogą skorzystać z dobrodziejstw ofiarowanego sprzętu, który często służy nie tylko bieżącej pracy, ale prowadzeniu działalności edukacyjnej.

Organizacje zapewniają bowiem dostęp do sprzętu, tym samym dając szanse zdobycia umiejętności posługiwania się nim swoim bezpośrednim beneficjentom: dzieciom, bezrobotnym czy też osobom niepełnosprawnym. Zmniejszają tym samym bariery społeczne w dostępnie do nowych technologii, dzięki czemu coraz więcej osób ma możliwość uczenia się i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Program MAR został zainaugurowany w regionie EMEA w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie w kwietniu 2004 r. Dotychczas przystąpiło do niego 180 firm zajmujących się regeneracją sprzętu komputerowego z 23 krajów. Systemy operacyjne zainstalowano do tej pory na ponad 50 000 komputerów.

Dzięki sukcesowi programu MAR w tym obszarze, począwszy od 2006 roku zostanie on wdrożony przez firmę Microsoft na całym świecie.

W Polsce program istnieje od 2005 r. i do tej pory status MAR uzyskało pięć organizacji, a dziesiątki innych skorzystało z dostępu do systemu operacyjnego Windows.