Redukcja masy opakowaniowej oraz bezpieczeństwo opakowań – NESTLÉ POLSKA S.A.

Metryka praktyki

Firma: Nestlé Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Redukcja masy opakowaniowej to podejście stosowane w Firmie od dawna. W Nestlé rozumiemy to jako optymalizację „u źródła”, co oznacza między innymi minimalizowanie objętości i wagi opakowań.

Strategia zakłada mierzenie oddziaływania na środowisko rozwiązań stosowanych na każdym etapie projektowania opakowania wg. kluczowych czterech wskaźników: Emisja CO2 wpływająca na zmiany klimatyczne, łączne zapotrzebowanie na energię, zużycie wody oraz odpady stałe.

Przykładem redukcji masy opakowaniowej może być np. zmniejszenie w 2008 roku długości opakowania zbiorczego deserów marki WINIARY (36 opakowań jednostkowych) o 9 mm z zachowaniem niezmienionej liczby torebek produktów w środku, co pozwoliło na redukcję zużycia tektury o 2,3 tony oraz oszczędności na tonażu w roku o ok. 17%. Umożliwiło to również zwiększenie efektywności transportu produktów a co za tym idzie zmniejszenie ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery oraz redukcję odpadów. Należy jednak zaznaczyć, że bezpieczeństwo produktu jest dla fi rmy Nestlé priorytetem, dlatego zmniejszanie masy opakowaniowej oraz udoskonalanie opakowań tak, by wywierały możliwie najmniejszy wpływ na środowisko nie może odbywać się kosztem jakości produktów.

Bezpieczeństwo opakowań
Aby wypełniać normy prawne oraz surowe wymogi wewnętrzne, Firma wprowadziła restrykcyjną politykę dotyczącą bezpieczeństwa opakowań, która obejmuje zagadnienia takie jak m.in. migracja do produktu składników użytych do produkcji opakowania (farb, lakierów, itp.). Polityka Firmy określa dokładne wytyczne dotyczące składu określonych substancji w opakowaniach. Warto zaznaczyć, że część zapisów jest bardziej restrykcyjna niż przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej.

Korzyści prowadzonych działań to min zmniejszenie ilości odpadów co z kolei pozwala na zminimalizowanie wpływu Firmy na środowisko, czego dowodem są poniższe dane:
2009 r.: redukcja szkła – 167 t, redukcja papieru/tektury – 4,84 t
2008 r.: łączna redukcja wagi opakowań: 15,65 t (papier – 14,3 t, plastik 1,35 t)
2007 r.: łączna redukcja wagi opakowań: 39,8 t (papier – 38 t, plastik – 1,8 t)

Beneficjentami działań w zakresie udoskonalania opakowań są przede wszystkim Konsumenci, którzy mają pewność, że opakowania Nestlé są nie tylko wyprodukowane z bezpiecznych i dokładnie przebadanych materiałów, lecz także w mniejszym stopniu oddziałują na środowisko naturalne; Partnerzy biznesowi i Klienci, którzy dzięki wprowadzanym zmianom mogą bardziej ekonomicznie przechowywać i przewozić produkty oraz Dostawcy, którym udostępniamy know-how i doświadczenia w tym zakresie.