Redukcja czasu obsługi klientów

Metryka praktyki

Firma: Wiener TU Vienna Insurance Group,
Branża:
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Firma Wiener TU Vienna Insurance Group wprowadziła redukcję czasu obsługi klientów poprzez uproszczenie procesów związanych z obsługą ubezpieczeń. W ramach projektu POKER, pisma w obsłudze posprzedażowej i ponad połowa zgłoszeń likwidacji szkód generują się automatycznie, drogą mailową, bez użycia papieru. Wprowadzono także formularze na stronie WWW, dzięki którym klienci mogą błyskawicznie zgłosić szkodę. Te rozwiązania skróciły czas obsługi z kilku dni do nawet 15–30 min.