Recykling odpadów – Farm Frites Poland

Metryka praktyki

Firma: Farm Frites Poland,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2013

Kompleksowo do recyklingu odpadów podchodzi Farm Frites Poland. Firma zajmuje się produkcją frytek, więc generuje głównie odpady organiczne. Zamiast wywozić je na lokalne wysypisko śmieci lub do kompostowni oddalonej o 200 km, postanowiła rozpocząć współpracę z powstałą w okolicy (30 km) biogazownią rolną, która przyjmuje odpady i osady z fabryki i przerabia je na biogaz, a następnie na zieloną energię elektryczną. Do końca 2013 roku 94% odpadów organicznych z fabryki było poddane recyklingowi.