Receptor HER2 – biologiczny podpis raka – Roche Polska

Metryka praktyki

Firma: Roche Polska,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Program diagnostyki receptora HER2 dla chorych na raka piersi jest realizowany systematycznie od roku 2002. Głównym celem wprowadzenia programu było zdefiniowanie populacji chorych z nadmierną ilością receptora HER2 i dobór właściwej terapii. Chodziło również o standaryzację metody, zwiększenie dostępności poprzez wzrost ilości ośrodków onkologicznych prowadzących oznaczenia HER2 i poszerzenie wiedzy na temat receptora HER2 w środowisku medycznym.Liczba rozpoznawanych przypadków raka piersi w Polsce rocznie przekracza 12 000. Tylko we wczesnym stadium zaawansowania choroby uzyskuje się 100% wyleczeń, w bardziej zaawansowanych stadiach choroby rozwija się rak piersi z przerzutami. Rocznie z powodu raka piersi umiera ponad 5000 kobiet. Aby uzyskać maksymalne korzyści dla chorych na raka piersi i zlecić właściwą terapię lekarz musi znać m.in. biologiczne cechy, które są charakterystyczne dla różnych typów raka piersi. Jednym z ważniejszych markerów jest receptor HER2 (receptor nabłonkowego czynnika wzrostu typu 2), którego nadmiar wskazuje na agresywny przebieg choroby. Występuje u ok. 20% chorych, które mają o połowę mniejszą szansę przeżycia w porównaniu do chorych z prawidłową ilością receptora HER2. Pod koniec lat 90-tych oznaczanie HER2 uznano za pomocne w określeniu rodzaju terapii dla tych chorych, jednak ze względu na wysokie koszty diagnostyki, niemożliwe było wprowadzenie tego testu do standardowych procedur.W roku 2001 oznaczenia prowadzone były wyłącznie w ramach badań klinicznych w 8 ośrodkach onkologicznych w Polsce. Firma Roche wsparła finansowo szkolenia dla ośrodków przystępujących do programu, spotkania standaryzacyjne oraz testy do diagnostyki. Wartość rynkowa testów do oznaczeń HER2, które zostały przekazane nieodpłatnie przez Roche do Zakładów Patologii wyniosła w latach 2002-2007 ponad 9 mln zł, dla ponad 39 000 pacjentek. Dzięki temu zaangażowaniu, Polskie Towarzystwo Patologów i Krajowy Konsultant ds. Patologii mieli możliwość wprowadzenia programu diagnostyki receptora HER2 do rutynowej praktyki. W roku 2007 liczba ośrodków prowadzących diagnostykę HER2 w Polsce wzrosła do 26, HER2 jest oznaczany u wszystkich chorych z przerzutami i u 85% tych w pierwotnym stadium choroby. Polska była pierwszym krajem w Europie, który wprowadził do rutynowej diagnostyki raka piersi receptor HER2 w rekordowo krótkim czasie.Korzyścią dla Roche była precyzyjna kwalifikacja chorych do leczenia, prestiż w środowisku onkologów i publikacja Zaleceń Diagnostycznych HER2 przez PTP. Dla lekarzy i chorych to możliwość precyzyjnego doboru leczenia, które wydłuża im czas przeżycia w stadium z przerzutami, a redukuje ryzyko zgonu i daje szansę na wyleczenie, jeśli jest zlecone po operacji.