Realizacja programu „Leading Women” w ramach TVN Warner Bros. Discovery

Metryka praktyki

Firma: TVN Warner Bros. Discovery,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wewnętrzny program rozwojowo-empowermentowy „Leading Women” realizowany jest we współpracy z Fundacją Liderek Biznesu oraz trenerką Agnieszką Bilińską. Program został zainicjowany w ramach działalności grupy pracowniczej (ERG) WBD Women’s Network i skierowany jest do kobiet zatrudnionych w firmie, które nie pełnią jeszcze funkcji menedżerskich, ale w przyszłości chciałyby rozwijać się w tym kierunku, poprzez świadomą pracę w interesujących je obszarach, potwierdzanie talentów przy wsparciu narzędzia diagnostycznego, a także budowanie indywidualnej ścieżki kariery w TVN Warner Bros. Discovery. Dotychczas odbyły się 2 edycje programu, w którym łącznie udział wzięło ponad 40 kobiet. W ramach programu uczestniczki odbyły ponad 36 godzin szkoleń podzielonych na 6 modułów (Moje wartości: liderka w czasach zmiany; Poznaj siebie: indywidualna diagnostyka extended Disc; Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu; Marka osobista: budowanie widoczności w organizacji, Zarządzanie stresem i emocjami, pozytywne myślenie & wellbeing oraz Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych). Każda z uczestniczek wzięła także udział w indywidualnym badaniu Extended DISC, które pokazuje indywidualne predyspozycje, obszary rozwojowe i naturalne style zachowania oraz komunikacji. W ramach programu odbyły się również indywidualne sesje coachingowe oraz spotkania z kobietami sukcesu TVN.