Reading Companion – nauka czytania w języku angielskim online – IBM Polska

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2010

Pomimo ogromnej popularności języka angielskiego brakuje bezpłatnych narzędzi, które uatrakcyjniałyby jego naukę i były powszechnie dostępne. Dlatego też IBM poprzez program „Reading Companion” chce pomóc osobom rozpoczynającym naukę angielskiego.

Program oparty jest na nowoczesnej technologii IBM służącej do rozpoznawania głosu. To innowacyjne narzędzie „słucha” głosu czytającego i po analizie przekazuje informacje zwrotne za pomocą postaci, która „rozmawia” z uczniem. Wirtualny nauczyciel czyta tekst, prosi słuchacza o ponowne przeczytanie tekstu i odpowiada, przekazując informację o tym, czy dane słowo zostało poprawnie wymówione. Jeśli nie, program podaje właściwą wymowę i prosi o powtórzenie aż do osiągnięcia zadowalającego efektu.

Kurs odbywa się interaktywnie za pomocą specjalnej strony internetowej. „Reading Companion” stanowi doskonałe uzupełnienie standardowych zajęć dydaktycznych. Uczeń może pracować w domu, w dowolnym czasie, nad tekstami zadanymi przez nauczyciela. Narzędzie rejestruje pracę ucznia z komputerem i wyniki przekazuje nauczycielowi, który ma stałą kontrolę nad jego postępami w nauce. IBM corocznie ofiarowuje bezpłatnie dostęp do narzędzia placówkom edukacyjnym prowadzącym nauczanie języka angielskiego non-profit. Jedyny warunek to posiadanie komputera z dostępem do sieci.

Nauczyciele dzielą się z administratorami programu swoimi uwagami i sugestiami oraz prezentują raporty na temat postępów uczniów. Poprawia to efektywność narzędzia oraz wskazuje ewentualne błędy. W 2010 roku programem objęto 25 nowych instytucji (szkół, stowarzyszeń) oraz ponad 2 tysiące uczniów. Od 2007 roku w programie działa 40 instytucji.

W 2011 roku IBM chce rozpocząć współpracę z polskimi uczelniami. Dzięki narzędziu bookbuilder zostaną przygotowane nowe książki, które pomogą w wyeliminowaniu najczęściej popełnianych przez Polaków błędów w wymowie.