Reading Companion – IBM Polska

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010
SYTUACJA / PROBLEM:

Firma IBM stworzyła program Reading Companion, aby podnieść poziom umiejętności mówienia i czytania w języku angielskim w społecznościach anglojęzycznych. Po kilku latach od pierwszego wdrożenia programu okazało się, iż stanowi on doskonałe narzędzie do nauki języka angielskiego także w krajach, gdzie język angielski nie jest językiem ojczystym. W Polsce poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim, szczególnie wśród osób dorosłych, jest nadal bardzo niski, stąd w 2007 roku firma IBM rozpoczęła wdrażanie programu Reading Companion w Polsce.OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

Celem programu Reading Companion jest poprawa umiejętności w zakresie czytania i mówienia w języku angielskim osób rozpoczynających naukę języka angielskiego. Beneficjentem Programu są organizacje/instytucje niedziałające dla zysku, którym IBM przekazuje bezpłatny dostęp do oprogramowania Reading Companion. Beneficjenci uzyskują tym samym możliwość włączenia lekcji angielskiego on-line do prowadzonych przez siebie kursów języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. Program oparty jest na nowoczesnej technologii firmy IBM służącej do rozpoznawania głosu. To innowacyjne narzędzie „słucha” głosu czytającego i po analizie przekazuje informacje zwrotne. Kurs odbywa się interaktywnie za pomocą Internetu. Uczestnik kursu loguje się na odpowiednią stronę i pracuje ze swoim własnym komputerem. Dzięki temu rozwiązaniu program stanowi doskonałe uzupełnienie standardowych zajęć dydaktycznych. Uczeń może pracować w domu, w dowolnym czasie, nad tekstami zadanymi przez nauczyciela. Program zawiera także bogatą bibliotekę multimedialnych książek, z których mogą korzystać wszyscy, zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Obecnie na stronach programu funkcjonuje ponad 100 książek przeznaczonych dla osób dorosłych oraz około 100 książek dla dzieci.

KORZYŚCI

DLA FIRMY:
– utrwalenie wizerunku IBM, jako firmy specjalizującej się w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, również w celu rozwiązywania problemów społecznych

DLA ADRESATÓW PROGRAMU:
– poprawa umiejętności uczestników programu w zakresie czytania/mówienia w języku angielskim,
– poprawa umiejętności uczestników programu w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami,
– umożliwienie uczestnikom podnoszenia swoich umiejętności językowych z dowolnego miejsca o dowolnej porze,
– poszerzenie/uatrakcyjnienie oferty organizacji pozarządowych oraz szkół non-profit,

WYZWANIA:

Pilotażowa faza wdrażania programu wykazała, iż jednym z najtrudniejszych elementów jest przekonanie nauczycieli do korzystania z nowoczesnych technologii w procesie nauczania języka. Zbudowano system wspierania nauczycieli w procesie włączania zajęć e-learningowych  do tradycyjnych kursów nauczania języka angielskiego. Zorganizowano warsztaty dla nauczycieli  z organizacji aplikujących do programu w edycji 2008. Wyznaczono także koordynatora merytorycznego na Polskę, którego zadaniem jest udzielanie wszelkich wyjaśnień związanych  z zasadami działania programu oraz udzielanie pomocy organizacjom w przygotowaniu aplikacji.