Razem zmieniamy świat

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

SumiRiko Poland w swojej codziennej działalności stara się być firmą odpowiedzialną społecznie, która również w swych szeregach szerzy tematykę dot. 17 SDG’s, m.in. przy okazji realizacji wewnętrznych programów grantowych. Ideą nowego projektu jest nie tylko promowanie zrównoważonego rozwoju w społecznościach szkolnych tj. wśród młodzieży i grona pedagogicznego, lecz również rozwój uczniów oraz ich kompetencji, m.in. przedsiębiorczości, współdziałania w grupie, pobudzenie kreatywnego myślenia.

11 grudnia na terenie Wolbromia, w dwóch szkołach podstawowych oraz w Liceum Ogólnokształcącym, przedstawiciele SumiRiko Poland zorganizowali warsztaty przygotowujące uczniów do realizacji projektu „Razem zmieniamy świat”. Warsztaty były wprowadzeniem do konkursu, w ramach którego uczniowie będą mogli ubiegać się o granty na realizacje projektów związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Pod koniec spotkania uczniowie potrafili wskazać potrzeby działań w społeczności lokalnej. Wypracowane na podstawie różnych materiałów pomysły, będą mogły służyć jako inspiracja do działań w ramach konkursu grantowego.