Razem w Trosce o Dom

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

IKEA Retail Polska wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacją Ocalenie pod koniec 2020 r. uruchomiły program „Razem w Trosce o Dom”. Jego celem jest wsparcie w tworzeniu lepszego i bezpiecznego domu dla tych, którzy go nie mają lub go stracili. Dom to miejsce, które w trakcie pandemii zyskało jeszcze bardziej na znaczeniu, stając się centrum życia. Są grupy w naszym społeczeństwie, dla których bezpieczny dom, zarówno w wymiarze relacji, jak i w wymiarze fizycznym, to wręcz nieosiągalne marzenie. Takimi grupami są m.in. osoby uchodźcze i migranckie oraz dzieci narażone na przemoc i jej doświadczające. Pierwsza edycja programu (12.2020-08.2021) skupiła się na niwelowaniu psychosomatycznych efektów traumy u podopiecznych FDDS oraz na edukacji rodziców. W ramach działań z Fundacją Ocalenie skupiono się na pomocy doraźnej, wsparciu mieszkaniowym, psychologicznym i psychoterapeutycznym, pomocy mentorów międzykulturowych, a także edukacji dzieci.