Razem po sąsiedzku – współpraca z lokalnymi społecznościami – TESCO Polska

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma Tesco Polska, która od lat na terenie swoich sklepów prowadzi liczne zbiórki, inicjatywy czy akcje charytatywne, rozpoczęła projekt, który polega na zachęceniu pracowników sklepów do zaznajomienia się z lokalną społecznością. Założeniem projektu jest, aby kierownicy każdego sklepu Tesco – poprzez festyny – poznali swoich sąsiadów, lokalne władze, oddziały policji, straży pożarnej, szkoły i przedszkola, centra kultury, lokalne organizacje pozarządowe, i wspólnie z nimi działali na rzecz lokalnej społeczności, której są częścią. Organizatorem festynu jest Kierownik Działu Obsługi Klienta (DOK), ale w większości przypadków wspiera go cały zespół danego sklepu. Chcąc ułatwić organizację tych wydarzeń, zwłaszcza tym, którzy organizują festyn po raz pierwszy, Tesco opracowało specjalny podręcznik dla Kierowników DOK, który został umieszczony w intranecie. Sklepy mogą otrzymać też wsparcie finansowe w postaci grantu na zorganizowanie wydarzenia. Finansowane są najlepsze scenariusze, angażujące najszersze grono lokalnych interesariuszy. Tesco zarządza ponad 400 sklepami w blisko 300 miastach i miejscowościach w Polsce. W 2011 roku, przy dużych sklepach Tesco, zorganizowano około 100 festynów z konkursami, pokazami i różnego typu atrakcjami.