Razem Możemy Więcej

Metryka praktyki

Firma: DOZ,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Projekt Razem Możemy Więcej, realizowany przez DOZ zakłada nawiązanie współpracy z organizacjami z sektora zdrowia i pomocy społecznej w celu większej i szerszej pomocy osobom chorym, starszym, ubogim lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu DOZ Fundacja ogłosiła konkurs grantowy, w którym przyjmowała wnioski na projekty niwelujące bariery w dostępie do leków i zakładające w sposób bezpośredni pomoc osobom najbardziej potrzebującym.