Razem możemy więcej – Żabka Polska

Metryka praktyki

Firma: Żabka Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2011

Żabka Polska poprzez sieć swoich sklepów (2600 sklepów Żabka i Freshmarket) angażuje się w życie lokalnej społeczności. Wspiera ajentów w organizacji akcji mających na celu aktywizację lokalnych społeczności, współdziałanie z organizacjami non profit, zbiórkę funduszy dla hospicjów oraz domów dziecka. Dzięki sprawnemu i efektywnemu systemowi komunikacji elektronicznej ajenci sklepów Żabka z najdalszych stron Polski mogą wymieniać doświadczenia i podejmować wspólne działania na rzecz otoczenia, w którym żyją. Do stałych akcji należy stworzenie oddzielnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zaangażowanych 2600 ajentów i ich pracowników). Podejmowane są również wspólne inicjatywy ajentów jednego regionu, powiatu czy miasta. Wśród wielu przedsięwzięć można wymienić m.in. coroczną akcję zbiórki pieniędzy we wszystkich wrocławskich sklepach Żabka na rzecz bezdomnych zwierząt, organizowaną z regionalnym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, turnieje sportowe dla dzieci, promowanie i namawianie pracowników do zostania dawcą szpiku.