Razem lepiej bezpiecznie

Metryka praktyki

Firma: MAKRO Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2022 r. MAKRO Polska pod hasłem #razemlepiejbezpieczniej przeprowadziło ogólnokrajową kampanię promującą bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W ramach kampanii firma przygotowała dla pracowników szereg materiałów edukacyjnych w postaci filmów instruktażowych, które były emitowane w wewnętrznej telewizji Makro TV, oraz plakatów, które zostały udostępnione pracownikom na tablicach informacyjnych we wszystkich lokalizacjach. W realizacji kampanii brali udział pracownicy firmy z całej Polski, przede wszystkim  zatrudnieni w halach MAKRO, w tym partnerzy społeczni z organizacji związkowej, menedżerowie i członkowie Zarządu spółki. Realizując kampanię, MAKRO miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i klientów poprzez zminimalizowanie ryzyka w kluczowych obszarach: bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych, bezpiecznej eksploatacji regałów, ręcznych prac transportowych, bezpiecznego składowania towaru. Priorytetem jest stałe podnoszenie standardów dotyczących bezpiecznego środowiska pracy, co jest zgodne z postawionymi mierzalnymi celami ESG.