Ratujemy sokoła wędrownego – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2010

Bytowanie samca sokoła wędrownego w pobliżu Zakładu Produkcyjnego w Płocku i okolicy stwierdzono po raz pierwszy w roku 1986. Polski Koncern Naftowy ORLEN współpracuje już od 10 lat ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ”.

W październiku 1999 roku zainstalowano dwie budki lęgowe dla sokołów na wysokich kominach Zakładowej Elektrociepłowni i instalacji Clausa. W latach 2000-2001 obserwowano obecność ptaków w pobliżu budek, a w maju 2002 roku odnotowano pierwszy lęg. Od roku 2002 do 2010 w zainstalowanych budkach lęgowych na świat przyszło 29 piskląt. Zdaniem sokolnika na terenie ORLENU osiedliła się najbardziej trwała i produktywna para sokoła wędrownego w Polsce. Dowodem na to jest coroczny wylęg młodych.

Istotne było zaangażowanie pracowników firmy i pracowników spółek Grupy Kapitałowej w konkurs pod nazwą „Imię dla sokoła wędrownego” dla 4 piskląt wyklutych w budce lęgowej umieszczonej na kominie Clausa. Spośród nadesłanych propozycji zostały wybrane imiona: ORLEŃKA, PETRONELA, RAFEK, NAFTEK.

W roku 2010 dwie samiczki zostały wyposażone w niewielkie nadajniki satelitarne, które wysyłają sygnały radiowe do satelity. Odebrane na ziemi informacje umożliwiają określenie miejsca pobytu ptaka z dokładnością do kilometra. Nadajniki te pozwalają również na śledzenie młodych osobników sokołów wędrownych, tj. na zbadanie ich dyspersji i poznanie tras wędrówek, które ptaki odbywają w pierwszych latach swojego życia. Podgląd tras jest możliwy za pośrednictwem strony www.peregrinus.pl.

PKN ORLEN został laureatem konkursu Panteon Polskiej Ekologii edycja 2010 w kategorii instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska.