Ratownictwo przedmedyczne – ENEA Operator Sp. z o.o.

Metryka praktyki

Firma: ENEA Operator,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

ENEA Operator rozwinęła wolontariat pracowniczy wśród ratowników przedmedycznych. Od maja 2009 roku trwa program upowszechniania wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego, skierowany do pracowników firmy. Polega on na informowaniu pracowników o sposobach prawidłowego i bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w trakcie organizowanych szkoleń, pokazów i seminariów. We wrześniu 2011 roku grupa ratowników z ENEA Operator uczestniczyła w Obchodach Europejskiego Roku Wolontariatu w Warszawie, demonstrując sposoby bezpiecznego i prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Firma w ramach programu „Z porywu serca”, na zasadzie wolontariatu, zwróciła się do szkół z ofertą pokazów ratownictwa w połączeniu z pogadankami pt. „Nie taki prąd straszny”.