Rating konwergencji

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

W 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował system związany z procesem przyznawania finansowania o nazwie „Rating konwergencji”. Polega on na poddaniu projektów o znacznej wartości szczegółowej analizie pod kątem ich oczekiwanego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy kraju lub regionu, zarówno na etapie jego realizacji, jak i późniejszej eksploatacji. Brane jest pod uwagę bardzo szerokie spektrum możliwego oddziaływania, obejmujące m.in. rynek pracy, środowisko naturalne, a także czynnik społeczny, dzięki czemu promowany jest zrównoważony rozwój. System oceny jest skonstruowany tak, by móc jednym narzędziem oceniać różnorodne projekty, od dużych inwestycji z branży transportowej po rewitalizację przestrzeni miejskiej czy zakup specjalistycznego sprzętu dla szpitala. Uwzględnia nie tylko efekty pozytywne, które są bezpośrednim celem inwestycji, ale również te, które pojawiają się dodatkowo, w tym ewentualne skutki niepożądane.